PLNIDLA

 
Plnidla (plnící látky) se používají z několika důvodů.
Jedním z nich je snadná stlačitelnost do požadovaného tvaru. Jsou to látky, které se přidávají jako plnidla k účinným látkám při výrobě tablet.
Dalším důvodem je zbavit účinné látky určitých negativních vlastností, jako je např. spékavost, hygroskopičnost.
Dalším z důvodů bývá to, že aktivních látek by bylo v tabletě/tobolce tak velice malé množství, že by byly tablety bez dodání plnidel extrémně malé. V případě plnění tobolek by byl zase problém s navažováním tak velice malých množství. To se právě řeší tak, že se účinná látka "doplní" na takovou míru, aby právě její zanedbatelný objem spolu s plnidlem již představoval reálnou možnost navážení/odměření účinných látek. Protože jak by jste chtěli navážit do tobolky 5mcg "něčeho"? Ono by to šlo, ale nikdo by to nezaplatil.
Takto máme v nabídce např. Piperin v olejové disperzi, kdy zde kvalitní olivový olej hraje roli "plnidla" tak, aby v jedné kapce disperze bylo obsaženo právě těch 5 miligramů piperinu, co je potřeba. Jinak samozřejmě téměř není šance něco odvážit.
Obdobně funguje SiO2 jako plnidlo při navažování jodidu draselného, kdy je poměr plnidla a jodidu draselného propočten tak, aby právě při naplnění (hlubší) poloviny tobolky byl v jejím obsahu jodid draselný zastoupen právě 65mg.