EXTRAKTY

 
Extrakty nám na rozdíl od nejrůznějších čajů, odvarů, nálevů, a tak dále, údajem o své koncentraci zcela jasně něco říkají o množství obsažených účinných látek.
Když si koupíme např. sušené listy jakékoliv léčivé rostliny od dvou různých dodavatelů, nemáme vždy záruku toho, že jejich např. vyluhováním dostaneme vždy totéž.
Je to právě zcela naopak. 
Obsah účinných látek je pokaždé zcela naprosto jiný!
Záleží totiž velice na tom, kdy, kde a za jakých podmínek byly ty které rostliny pěstovány, jak byly zpracovány a jak byly skladovány.
Proto nacházíme mnohdy na trhu nabídky rostlin, anebo jejich částí, za víceméně stejnou či rozdílnou cenu, a u kterých může být obsah účinných látek zcela diametrální.
A ten je navíc zcela nekontrolovatelný - a k tomu ještě naprosto nezávislý na ceně! 
Totiž kontrola obsahu účinných látek je z pohledu kupujícího zhola nemožná.
Abychom mohli porovnat účinnost/obsah účinných látek, stálo by nás to pár desítek tisíc pro každou srovnávanou dvojici produktů. To je ale přece naprosto nereálné a navíc - výrobci to již pár let dělají za nás - a to právě zavedením a výrobou extraktů.
 
Vypěstujte si na zahradě Žen-Šen a uvidíte jak to funguje v praxi.
Váš Žen-Šen bude zcela naprosto k nepoužití a to z důvodu absence aktivních látek. Váš Žen-Šen prostě vyrostl na nevhodném místě, ve zcela nevhodném prostředí.
 
Takže teď pěkně od začátku.
Nejdříve postupem technologií vznikly extrakty. Ty vlastně daly možnost z velkého objemového množství dané léčivé rostliny extrahovat pomocí speciálních rozpouštědel účinné látky a soustředit je do relativně malého množství EXTRAKTU.
Rozpouštědla. To je velice důležitá kapitola. Bývají to nejrůznější organická rozpouštědla, která mají jednu důležitou vlastnost: po extrakci po nich nezbude v extrahované látce ani památky. Ani molekula, ani atom.
Stručně řečeno - EXTRAKCE je časem ověřená a velice bezpečná metoda, jak získat silný koncentrát účinných látek, viz výše a níže.
Tečka.
 
Časem potom vznikly tzv. Standardizované extrakty - to aby se obsah účinných látek u dané rostlivy sjednotil na jednu jedinou úroveň. Z té potom vycházejí různě silná ředění, podle potřeby. 
Standardizovaný extrakt - a to je směroplatné - zaručuje požadovaný obsah účinných látek.
 
Proto máme velice silnou záruku, že např. extrakt 10% dané rostliny bude stejně účinný - ať jej koupíte kdekoli na světě. Obsah účinných látek pro tuto koncentraci daného standardizovaného extraktu je prostě celosvětově pevně stanoven.
 
Výchozím "normálem" pro další použití (ředění) je tedy tzv. "STANDARDIZOVANÝ EXTRAKT", u nějž je velice přesně po chemické stránce popsáno jeho složení. A to jak po kvalitativní, tak i po kvantitativní stránce.
To v praxi znamená, že zcela naprosto přesně víme nejen co je v něm obsaženo, ale také kolik toho je v něm obsaženo.
Tyto Standardizované extrakty však bývají mnohdy velice koncentrované a tudíž pro naši běžnou potřebu příliš "silné".
Proto bývají již ve výrobě záměrně "ředěny" na příhodnější koncentrace, které nám dávájí možnost pohodlně s nimi zacházet (t.j.např. pohodlně navážit potřebná množství).
Píši záměrně "ředěny" v uvozovkách, protože tyto extrakty a tudíž i jejich ředidla mohou mít v praxi formu jak kapalnou, tak i pastovitou anebo pevnou - práškovitou.
 
Označování koncentrace extraktů může být dvojí.
Označení extrakt 10% nám vypovídá o tom, že tento extrakt byl vyroben tak, že k 10 dílům Standardizovaného extraktu se přidalo 90 dílů "ředidla" (celkem tedy 100 dílů). 
Označení extrakt 20:1 nám říká, že na 20 dílů "ředidla" byl přidán 1 díl Standardizovaného extraktu (celkem tedy 21 dílů).
Na to prosím pozor!
 
Při extrakci se mnohdy využívá také jedné možnosti - z extraktu se odstraňují případně látky, které jsou naopak neúčinné, anebo vyloženě škodlivé. Proto se mnohdy barva (i chuť) extraktu může lišit od toho, co bychom, podle barvy (anebo chuti) vstupní suroviny, očekávali. Zvláště uvážíme li ještě přídavek nějakého toho "ředidla", které snižuje koncentraci účinných látek na nám přijatelnou hodnotu - očekávaná barva, a třeba i typická chuť je tak trochu někde jinde.
 
A závěrem jeden velký vykřičník. Někteří prodejci, kteří zjevně nevědí, která bije uvádějí, že Extrakt 4:1 má 4xvyšší obsah účinných látek "než v samotných sušených listech". 
To je samozřejmě hloupost na entou. Přečtěte si to znovu a pořádně.
 
Nicméně,
chtěl bych říci závěrem. 
Nebojte se extraktů, máte li spolehlivého dodavatele.
A to je také důvod, proč zcela zásadně nedovážíme extrakty z Číny. 
Máme svého ověřeného dodavatele z EU (Velká Británie), který si jejich kvalitu dovede bezpečně ohlídat.
 
A ještě jedna důležitá poznámka: extrakty vždy uchovávejte v těsném skleněném obalu, bez přístupu světla a vzduchu.